Een visie voor een circulaire gebiedsontwikkeling van het Cruquius-eiland. Waarbij wordt uitgegaan van de potenties die al in dit gebied aanwezig zijn. Door het combineren van grondstoffen en talenten om zo tot nieuwe oplossingen, producten en werkgelegenheid te komen.

Onze doelstellingen

Het gebied ontwikkelen tot een levendige woon- en werkwijk met een stoer industrieel karakter.

De in het gebied aanwezige grond- en afvalstoffen hergebruiken, ontwerpen en vermarkten door de lokale ondernemers.

Het Cruquius-eiland profileren als bruisend hart van de lokale maakindustrie.

Gebiedsontwikkeling

Dat is veel meer dan alleen het bouwen van woningen. Een bruisende stadswijk ontstaat niet vanzelf, maar is een balans tussen mensen en activiteiten die zorgen voor levendigheid en sociale interactie.

Wonen, ondernemen, werken, cultuur, sport, onderwijs, muziek en ontmoeten zijn allemaal onderdeel van een prettige woonomgeving. En dat begint met de ambitie om een duurzame wijk te worden met innovatieve ideeën.

Recycling

Op het Cruquius eiland wordt met de aanwezige bedrijven per week gemiddeld 360kg koffie residu / 300 kg papier /1200 kg afvalglas / 800 kg houtafval geproduceerd. Verder worden hier reststromen verzameld bij afvalpunt Oost, Milieu service Nederland, Kapteijn metaal, Leger des heils (kleding) en de kringloop.

Al deze materialen vormen de bouwstof voor nieuwe producten en werkgelegenheid.

Hergebruik van oud materiaal

Slim ontwerp

Productie

Vermarkten

kg Koffie residu

kg Papier

kg Glas

kg Houtafval

Maakindustrie

Het Cruquiuseiland herbergt een enorm potentieel aan ontwerpers en makers; ze werken met hout, metaal, plastics, glas, voeding, videobeelden. Vanuit hun werkplaatsen produceren zij een verscheidenheid aan producten. Daarbij koppelen ze steeds vaardigheden aan nieuwe materialen en technieken; dat is innovatie.

Maak hieronder kennis met enkele maakbedrijven uit Cruquius.

Industriële identiteit

Cruquius heeft op dit moment een mooie industriële identiteit.  Oude silo’s, een enkele kraan, stoere gebouwen en industriële loodsen.

De kenmerken zijn de veelhoekige architectuur van de gebouwen en de verspringende rooilijnen. Bij de herbestemming van de gebouwen is het de uitdaging om ze een open karakter te geven, halftransparant zodat je van buiten de activiteiten van de ondernemers binnen kunt gadeslaan.

Laat Cruquius uitstralen dat zij trots is op haar kwaliteiten en activiteiten.