Op 21 juni jongstleden heeft het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Amsterdam Oost een principeakkoord gegeven over het initiatiefdocument ‘Cruquius, deelgebied Binnenbocht’ en ‘Cruquius, deelgebied Sigma’ ingediend door Amvest en Koopmans.

In aanloop op de herontwikkeling is alvast het tegeltableau van het kantoortje van de Insulinde & Oliefabriek in veiligheid gesteld (zie foto).

Het kantoorgebouw wordt, vanwege de slechte staat, gesloopt en 40 meter verderop opnieuw opgebouwd en zal dan waarschijnlijk als kinderdagverblijf in gebruik worden genomen.

CruquiusCirculair is blij met het behoud van de Remepa-loods. Hiermee wordt het industrieele karakter van de buurt bewaard.