Nieuws

Van Lohuizen op de schop

Amsterdam maakt er werk van, de huisvesting van asielzoekers moet snel van de grond komen en daarom heeft de gemeente een viertal locaties aangewezen die voor dit doel ingezet worden. Een ervan ligt aan de van Lohuizenlaan ter hoogte van de moestuinen en het Blije... Lees meer

Buitenexpositie Urban Studies Cruquiusgebied

Afgelopen weken hebben studenten van de Saxion-opleiding – Urban studies onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op Cruquius. De resultaten daarvan zijn als een buitenexpositie opgesteld ter hoogte van de rotonde aan de van Lohuizenlaan . Het bevat een overzicht... Lees meer

De Sigma fabriek en Binnenbocht worden herontwikkeld

Op 21 juni jongstleden heeft het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Amsterdam Oost een principeakkoord gegeven over het initiatiefdocument ‘Cruquius, deelgebied Binnenbocht’ en ‘Cruquius, deelgebied Sigma’ ingediend door Amvest en... Lees meer

Entree voor nieuwkomers aan de van Lohuizenstraat

Vanaf juli 2017 zal de toegang naar Cruquius gevormd worden door een complex van containers waarin studenten en statushouders worden ondergebracht.  Ook al betreft het hier een tijdelijke voorziening (voor een periode van 10 jaar), door een zorgvuldige rangschikking... Lees meer

Mobiliteit versus parkeernorm

Onlangs is het Timmerhuis in Rotterdam opgeleverd. De echte innovatie van het gebouw zit echter niet in het multifunctionele karakter maar de nieuwe wijze waarop over autobezit en mobiliteit is nagedacht. Heijmans en BMW hebben samen aan een duurzaam e-ecosysteem gewerkt. De elektriciteit, opgewekt door zonnepanelen op het dak, wordt opgeslagen in accu’s van de auto’s.

Lees meer