Stichting het Juttersdok stelt zich ten doel jongeren en volwassenen met een beperkt arbeidsperspectief, gelegenheid te geven om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer in Amsterdam. Hiertoe biedt Juttersdok:

  • Werk; binnen de mogelijkheden van de jutter biedt de Stichting (aangepast) werk, scholing en perspectief voor de beroepsoorten detailhandel, administratie, techniek, ICT, transport en productie.
  • Hulp; op het gebied van wonen, gezondheid, financiën, werk, scholing, vrijetijdsbesteding en sociale omgeving door contacten te leggen met hiervoor bedoelde organisaties en deze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de jutter.
  • Belangenbehartiging; Juttersdok is een autonome organisatie die hierdoor voor de belangen van haar doelgroep wil, zal en kan opkomen.
  • In de Buurt; de vestigingen van Juttersdok hebben een aanbod in de buurt, zij willen een ontmoetingsplaats zijn en deel nemen aan het sociaal kader, welke het leefklimaat in de buurt helpt verbeteren