Van Lohuizen op de schop

Jul 20, 2016

Amsterdam maakt er werk van, de huisvesting van asielzoekers moet snel van de grond komen en daarom heeft de gemeente een viertal locaties aangewezen die voor dit doel ingezet worden. Een ervan ligt aan de van Lohuizenlaan ter hoogte van de moestuinen en het Blije Buren initiatief. Woningbouwcorporatie de Alliante heeft de opdracht gekregen om hier ‘tijdelijke’ huisvesting te ontwikkelen voor de komende tien jaar.
Het moet een mix van bewoners worden, studenten en statushouders. De buurt wil dit project ondersteunen door op alle mogelijke manier bij te dragen en bij te sturen.

Op 7 juli jl. vond tussen de Allieantie, Gastvrij Oost, vertegenwoordigers van studenten en statushouders en betrokken buurtbewoners een overleg plaats waar ideeën werd uitgewisseld deze huisvestingsplek tot een succes te maken. Tijdens een lunch aangeboden aangeboden door de buurtcooperatie in de Eester werden belangrijke inzichten uitgewisseld die aan de architectenburo SVP worden meegegeven. Het werd door alle partijen als en vruchtbare ontmoeting ervaren. Na de zomer (september) worden de plannen gepresenteerd.

Huisvesting statushouders als visitekaartje van het Cruquius-eiland.

Hieronder de belangrijkste inzichten;
Op begane grond nivo ontmoetingsruimten maken waar bewoners van het complex en buurtbewoners elkaar kunnen treffen met daarin faciliteiten als restaurant/café gezamenlijke faciliteiten als wasmachines ed. Ruimtes waar taallessen en andere informatie-uitwisseling en cultuur-uitingen kunnen plaatsvinden. Ook de buitenruimte moet zo ingericht worden dat het ontmoeten mogelijk maakt; bv groenten telen (in combinatie met  de huidige tuinders van de moestuinbakken)

Het complex mag geen anoniem, monoliet blok worden worden, ook met prefab-bouw kun je speels bouwen, zorg voor groene daken. Betaalbare huur en doorstroom mogelijkheden.

Zorg voor goede informatie voorziening naar toekomstige bewoners en de buurt; transparatie en helderheid. Gebruik de kracht en kennis uit de buurt, zorg voor cultuur, werkgelegenheid, stageplekken bij ondernemers in de buurt. De BlijeBuren, de aanwezige broedplaatsen, de buurtcooperatie, Gastvrij Oost en de Alliantie willen helpen dit tot een succes te maken en mogelijk het visitekaartje van onze buurt.