Vanaf juli 2017 zal de toegang naar Cruquius gevormd worden door een complex van containers waarin studenten en statushouders worden ondergebracht.  Ook al betreft het hier een tijdelijke voorziening (voor een periode van 10 jaar), door een zorgvuldige rangschikking en slimme inrichting van containers en terrein kan het complex hét visite-kaartje van Cruquius worden. 

 In een voorbereidend overleg  26 mei jl. met de buurt heeft De Alliantie (die de opdracht van het stadsdeel hoopt te krijgen) aangegeven de bouw en uitvoering in samenspraak met de buurt te doen.

Natuurlijk kan het niet bij het plaatsen van prefab-woningen alleen blijven; extra aandacht zal er aan taal-onderwijs en werkgelegenheid moeten worden gegeven. De bewoners van Cruquius hebben hun bereidheid uitgesproken om daaraan mede vorm te geven.
Daarnaast is de aanwezigheid van ontmoetingsruimtes waar bewoners en buurtbewoners elkaar kunnen treffen onontbeerlijk.
Wij wachten op de uitnodiging van De Alliantie.